Genieten, Geloven, Groeien

De school

Basisschool EigenWijs
Hoofdstraat 28
5808 AV Oirlo
tel. 0478-571685
e-mail: info@bseigenwijs.nl
website: www.bseigenwijs.nl

Situering van de school
Basisschool EigenWijs is de basisschool voor alle kinderen in de dorpen Castenray, Oirlo en omgeving. De school is een fusie tussen de vroegere basisscholen van beide dorpen. Bij de teldatum van 1 oktober 2020 heeft de school zo'n 104 leerlingen. De dorpen tellen ongeveer 1200 en 800 inwoners, waarvan het overgrote deel katholiek is. De school wordt omgeven door een prachtig speelterrein, dat ook na schooltijd gebruikt mag worden om te spelen.

Levensbeschouwelijke richting
Basisschool EigenWijs is een school waar gewerkt wordt vanuit de katholieke identiteit. Er is sprake van een integrale onderwijsvisie, waarin de levensbeschouwelijke identiteit een centrale rol heeft. De kinderen worden voorbereid op de Eerste Communie en het Heilig Vormsel in samenwerking met de pastoor en de ouders.

Directie
Andrea Hosper, directeur
Zij is verbonden aan BS EigenWijs en BS De Meulebeek in Oostrum.

Tom Albers, adjunct directeur
Volledig verbonden aan BS EigenWijs

Team
Aan onze school zijn verder de volgende medewerkers verbonden:
- 7 groepsleerkrachten (1 fulltime, overige parttime)
- 1 intern begeleidster (1 ½ dag per week)
- 2 onderwijsassistenten
- 1 administratief medewerker (2 dagdelen per week).
- 1 conciërge