Genieten, Geloven, Groeien

De Medezeggenschapsraad (MR)

Ouders hebben belang bij goed onderwijs. Uiteraard kunnen niet alle ouders en leraren tegelijk met de schooldirecteur overleggen. Daarom worden zij vertegenwoordigd door enkele ouders en leraren, de medezeggenschapsraad (MR).
De MR kan, gevraagd of ongevraagd, advies uitbrengen over diverse voorgenomen besluiten van het schoolbestuur. Voor een aantal zaken is de instemming van de MR noodzakelijk. Dit alles is wettelijk geregeld in de 'Wet Medezeggenschap Onderwijs'. Al deze onderwerpen komen aan de orde in de openbare vergaderingen, die geregeld in de loop van het schooljaar plaatsvinden. De agenda's en notulen voor deze vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter. 

Wie zitten er in de MR van BS EigenWijs?
  • Jolanda de Jong - Classens (ouder)
  • Niek Janssen (ouder)
  • Tom Albers (Leerkracht / voorzitter)
  • Marian van Rengs (Leerkracht / secretaris)

Hoe kunt u ons bereiken?
Als u onderwerpen aan de orde wilt stellen, dan kunt u mailen naar mr@bseigenwijs.nl


De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Basisschool EigenWijs behoort tot één van de veertien basisscholen die valt onder het algemeen beleid van Stichting Primair Onderwijs Venray (SPOV). De GMR houdt zich bezig met zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor tenminste de meerderheid van de aangesloten scholen.