Genieten, Geloven, Groeien

Schooltijden

 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag  Vrijdag 
08.30 - 12.00 u. 08.30 - 12.00 u. 08.30 - 12.15 u. 08.30 - 12.00 u. 08.30 - 12.00 u.
12.30 - 14.30 u. 12.30 - 14.30 u. vrij 12.30 - 14.30 u. 12.30 - 14.30 u.
 
  • De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben op vrijdagmiddag vrij.
  • Vijf minuten vóór aanvang van de school, om 8.25 uur gaat de 1zoemer.  De kinderen gaan dan rustig naar binnen, zodat om 8.30 uur, als de 2e zoemer gaat, de leerkracht ook direct met de les kan starten.
  • We werken met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school lunchen. De eigen leerkracht of een collega begeleiden de lunch.
  • De groepen 3 t/m 8 hebben elke ochtend pauze van 10.15 - 10.30 uur.

PS; mogelijk worden de schooltijden op de vrijdagen met Carnaval, Kerst én de laatste schooldag enigszins gewijzigd vanwege de invulling van het programma. Hierover wordt u dan tijdig geïnformeerd.