Inloggen Social Schools

Groep 7-8

Oorlog en Vrede
Met Blink Wereld zijn wij begonnen met het thema Oorlog en vrede. We onderzoeken in dit thema verschillende oorlogen en de oorzaken ervan. Hoe is het leven tijdens een oorlog? En hoe gaat het daarna? En kun je oorlogen voorkomen? Zo ja, hoe denken mensen daarover?

In de vier onderzoekslessen:
• Onderzoeken de kinderen hoe de Duitsers zich voelden na de Eerste Wereldoorlog.
• Onderzoeken ze waarom Hitler aan de macht kon komen.
• Denken ze na over dilemma’s in de oorlog.
• Onderzoeken ze hoe de EU bijdraagt aan vrede in Europa.

In het eigen onderzoek:
• Als eindproduct van dit thema onderzoeken de kinderen een conflict naar keuze.

Praat thuis eens samen na over dit thema. Welke conflicten of oorlogen zijn er op dit moment in de wereld? Wat is de reden? En wat kunnen oplossingen zijn? 


Machtige Media
Met Blink Wereld zijn wij begonnen met het thema Machtige media. Communicatie verloopt tegenwoordig heel anders dan vroeger. Welke invloed heeft internet daarop? En hoe zorg je dat je privacy tegenwoordig gewaarborgd blijft? In dit thema we op onderzoek naar nieuwe manieren van communicatie.

In de vier onderzoekslessen
• Ontdekken we hoe de massamedia na de Tweede Wereldoorlog opkwamen en onderzoeken we welke invloed dat toen opmensen had.
• Luisteren we naar liedjes uit de jaren ’60, ’70 en ’80. Popmuziek vertelt ons iets over de manier waarop mensen nadenken over bepaalde onderwerpen.
• Ontdekken we welke invloed soaps hebben op de kijkers, zowel in ZuidAmerika als in Nederland.
• Ontdekken we hoe je via internet het leven van anderen kunt beïnvloeden.

In het eigen onderzoek
• Kiezen we een actueel onderwerp uit de media. We onderzoeken de impact daarvan op de kijkers. De resultaten presenteren we in een klassenjournaal; het eindproduct van dit thema.


MediaMasters - Week van de Mediawijsheid
Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen wij met de groep mee aan de MediaMAsters. Met deze serious game maken we spelenderwijs kennis met de kansen en gevaren van media. We gaan aan de slag met opdrachten over onderwerpen, zoals: WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws. Dit jaar heeft de Mediawijsheidweek het thema 'Like en Cancel', en gaat het over het stimuleren van sociaal gedrag online.


Fantastische families
Met Blink Wereld zijn wij begonnen met het thema Fantastische families. In dit thema onderzoeken we verschillende familieverhalen. In de intro wordt het verhaal van Franz Ferdinand en zijn familie ontrafeld. Zijn moord in 1914 vormde de aanleiding tot de Eerste Wereldoorlog. In ons onderzoek bedenken we welke familie uit de (wereld)geschiedenis we willen onderzoeken.

In de vier onderzoekslessen
• Leven we ons in, in het verhaal van een soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog.
• Kijken we naar het verhaal van Willem II en zijn zoon Willem III. Zij kregen een conflict. Wat waren daarvan de gevolgen?
• Kijken we naar de nozems in de jaren ’50. Waarom wilden deze jongeren anders leven dan hun ouders?
• Ontdekken we hoe het in het begin van de twintigste eeuw was om in twee culturen te leven en wegen ze de voor- en nadelen af van verschillende manieren om op discriminatie te reageren.

In het eigen onderzoek
• Kiezen we een familieverhaal van vroeger of nu. Van die familie gaan we een beeldend verhaal maken.


Kinderpostzegels
Vanaf woensdag 28 september gaan we weer op pad voor de Kinderpostzegelactie 2022. We komen in actie om leeftijdsgenoten te helpen die vastlopen op school. Want kinderen willen andere kinderen helpen.
Het thhema van de actie van dit jaar is: Geef kinderen wind mee!
De opbrengst is bestemd voor kinderen die zó veel aan hun hoofd hebben dat ze vastlopen op school. Ze hebben bijvoorbeeld problemen thuis of iets naars meegemaakt. Het lukt deze kinderen niet het beste uit zichzelf te halen. Stichting Kinderpostzegels geeft ‘wind mee’ en helpt deze kinderen met begeleiding of een speciale training. Zodat ook zij weer met een vrij hoofd naar school kunnen.