Inloggen Social Schools

Koersplan

Het koersplan “Op basisschool EigenWijs leren we van en met elkaar” gaat over de periode 1-08-2019 tot 1-08-2023. Dit koersplan geeft een uitleg van de speerpunten waar we in onze dagelijkse onderwijspraktijk aan willen werken. Wij krijgen en nemen onze verantwoordelijkheid om de gezamenlijke visie en missie van SPOVenray in ons eigen koersplan om te zetten en naar de praktijk op onze eigen school. Dit koersplan is tot stand gekomen in samenspraak met alle medewerkers van EigenWijs, leerlingen en ouders. Hierdoor wordt gezorgd voor herkenbaarheid en draagvlak. SPOVenray geeft onze school het vertrouwen en de ruimte voor de concrete invulling van dit koersplan. Samen maken we mogelijk dat elk kind en elke medewerker van onze school van en met elkaar leren op een prettige manier.