Inloggen Social Schools

Medezeggenschapsraad

Ouders hebben belang bij goed onderwijs. Uiteraard kunnen niet alle ouders en leraren tegelijk met de schooldirecteur overleggen. Daarom worden zij vertegenwoordigd door enkele ouders en leraren, de medezeggenschapsraad (MR).De MR kan, gevraagd of ongevraagd, advies uitbrengen over diverse voorgenomen besluiten van het schoolbestuur. Voor een aantal zaken is de instemming van de MR noodzakelijk. Dit alles is wettelijk geregeld in de 'Wet Medezeggenschap Onderwijs'. Al deze onderwerpen komen aan de orde in de openbare vergaderingen, die geregeld in de loop van het schooljaar plaatsvinden. De agenda's en notulen voor deze vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter. 

Hoe kunt u ons bereiken?
Als u onderwerpen aan de orde wilt stellen, dan kunt u mailen naar mr@bseigenwijs.nl

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad van BS EigenWijs?

Naam taak
Niek Jansen Ouder lid | Voorzitter
Bianca Janssen Ouder lid
Marian van Rengs Leerkracht | Secretaris
Suzan van Rens Leerkracht