Inloggen Social Schools

Kinderopvang

Binnen onze school is Kinderopvang 't Nest onze samenwerkingspartner. Zowel voor de peuteropvang als de voor- en naschoolse opvang (BSO) is er samenwerking. Hierdoor ontstaat er een doorgaande lijn voor kinderen van 2 tot 13 jaar. De overgang voor kinderen vanuit de peuteropvang naar het basisonderwijs wordt op deze manier zo klein mogelijk gemaakt. 

Peuteropvang (2-4 jaar)
De peuteropvang is op dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 12.30 uur. De kinderen komen minimaal twee dagdelen en krijgen een gericht aanbod van uitdagende voorschoolse activiteiten. 

Voorschoolse opvang
De VSO is op maandag, dinsdag en donderdag geopend van 7.30 tot 8.30 uur. Kinderen worden door de pedagogisch medewerkers naar school gebracht. Opvang wordt geregeld door Kinderopvang 't Nest, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Buitenschoolse opvang 
De buitenschoolse opvang is op maandag, dinsdag en donderdag geopend vanaf het moment dat de school sluit tot 18.00 uur. Ook nu wordt de opvang geregeld door medewerkers van 't Nest en ook aan de BSO zijn kosten verbonden.

Tijdens de BSO is er aandacht voor ontspanning, spel, een huiselijke sfeer, of juist ook uitdagende en spannende activiteiten. In de vakanties is er altijd een programma.

Vervroegde opvang (vanaf 7:00 uur) en verlengde opvang (tot 18:30 uur) is mogelijk onder bepaalde voorwaarden.

Vakantie-opvang/studiedagen
Opvang tijdens schoolvrije dagen kan tussen 07.30 - 18.30 uur. In de vakantieperiode worden enkele BSO-locaties samengevoegd. Hierdoor is er meer ruimte voor een uitje of het samenspelen met andere kinderen. De opvang vindt plaats in een klaslokaal speciaal ingericht om de tijd voor en na school op een ontspannen, gezellige en creatieve wijze door te brengen.
Voor meer informatie gaat u naar www.kinderopvanghetnest.nl.  

Contactgegevens
Wilt u meer weten, kijk dan gerust op www.kinderopvanghetnest.nl of neem contact op met Willemieke Versteegen.
T: 06-19687284 | E: willemieke.versteegen@kinderopvanghetnest.nl
Uiteraard kunt u hier ook terecht voor vragen en informatie over peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar.