Inloggen Social Schools

Leerlingpanel

Al heel wat jaren heeft BS EigenWijs een leerlingpanel. De leerlingen vertellen in het leerlingpanel wat hun klasgenoten belangrijk vinden en goede ideeën vinden om een zo goed en leuk mogelijke schooltijd te hebben. Hiervoor hebben ze 2 á 3 keer per jaar een vergadering met de adjunct-directeur en intern begeleider. In het leerlingpanel nemen vanaf groep 5 twee leerlingen deel per klas. Vooraf worden alle bespreekpunten geïnventariseerd en wordt de agenda opgesteld door de adjunct-directeur. Er zijn al heel wat ideeën ingebracht en uitgevoerd. Hieronder staan enkele voorbeelden;

  • Nadenken over inrichting nieuwe schoolplein
  • Opzet wereldoriëntatie
  • Schoolfruit
  • Aanschaffen van (buiten)spellen en materialen

De kinderen denken dus goed mee en hebben goede ideeën. Wij zijn blij dat we een leerlingpanel hebben!