Inloggen Social Schools

Nieuwe ouders

Ieder schooljaar is er een centrale datum voor alle scholen in de gemeente Venray waarop alle kinderen, die in het daarop volgende schooljaar het basisonderwijs zullen bezoeken, moeten zijn aangemeld. U krijgt hierover bericht van de gemeente. Ook in de loop van het schooljaar kunnen kinderen worden aangemeld. U kunt daarvoor een afspraak maken met de directeur van de school. Als u een kennismakingsgesprek wilt, bent u van harte welkom. Enkele weken voordat uw kind onze school gaat bezoeken, neemt de groepsleerkracht contact met u op om een afspraak te maken. Daarbij wordt o.a. afgesproken op welk moment uw kind kan komen wennen. Gaat het om een plaatsing in groep 1-2, dan stellen wij altijd voor om hiervoor enkele wenmomenten af te spreken.