Inloggen Social Schools

Schoolgids

De schoolgids is bestemd voor alle ouders waarvan kinderen op Basisschool EigenWijs zitten, maar ook voor ouders die overwegen om hun kind op onze school aan te melden.

In de schoolgids omschrijven wijs hoe we tegen onderwijs aankijken en hoe we het onderwijs op onze school hebben georganiseerd. Op deze manier kunt u zich een beeld vormen van basisschool EigenWijs. Behalve informatie over de school treft u ook informatie aan over zaken die in het algemeen gelden voor de scholen van SPOVenray.

Als u na het lezen van de schoolgids nog vragen of opmerkingen heeft, maak dan gersut een afspraak. U bent van harte wekom!