Inloggen Social Schools

SPOV Atelier

Binnen SPOVenray is er de laatste jaren veel geïnvesteerd in kennis op hoogbegaafdheid. Dat heeft ertoe geleid dat er op alle basisscholen in de stichting een basisaanbod is voor HB leerlingen. Zo kan er voor de meeste leerlingen een passend aanbod gerealiseerd worden. 
Voor enkele leerlingen is dit echter niet voldoende. Om ook voor deze leerlingen een passende onderwijsplek te realiseren en een volgende stap te zetten richting het inclusief onderwijs, gaan we voltijd HB onderwijs opzetten. Het voltijd HB onderwijs wordt het SPOV Atelier genoemd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het SPOV Atelier.