Inloggen Social Schools

Gezinscoach

Gezinscoach Venray is een samengesteld team van MEE en Synthese en wij werken voor alle ouders/jeugdigen/gezinnen die vragen hebben rondom opvoeding en ontwikkeling. Dit betekent dat u bij hen terecht kunt voor alle vragen over kinderen, zoals boosheid, zindelijkheid, angsten, niet willen eten/slapen, moeilijke interactie tussen broer/zus/kind/ouder, etc. Ook wanneer er mogelijk een scheiding plaatsvindt en u niet goed weet hoe dit te communiceren naar kinderen, kan de gezinscoach met u meedenken. De werkwijze van de gezinscoach is als volgt: Na de aanmelding wordt u gebeld voor het inplannen van een intake. In sommige gevallen hebben we aan één telefoontje genoeg om u te voorzien van tips. In de meeste gevallen volgt er een eerste afspraak met beide ouders om de volledige vraag in kaart te brengen. Uw kind zal bij dit gesprek niet aanwezig zijn. Daarna wordt bekeken wat het vervolgtraject gaat zijn en hoe frequent de gezinscoach bij u langs zal komen. Dit kan zowel bij u thuis zijn ofwel op het kantoor aan de Wieënhof in Venray.

Daarnaast zijn wij partner in IVH (Integrale Vroeghulp). Dit traject is voor kinderen tot zeven jaar die opvallen op verschillende ontwikkelingsgebieden. Een voorbeeld hiervan is wanneer het kind zich op school moeilijk kan concentreren en thuis boosheid laat zien. Er zijn nog vele andere voorbeelden te noemen. Mocht u twijfelen, neem dan gerust contact op. Het is ook mogelijk om dit anoniem te bespreken met één van de medewerkers. Bij IVH ondersteunen we u van begin tot het einde van het traject. Wij vragen door op situaties waar u tegenaan loopt. Daarnaast wordt er op school en thuis geobserveerd en wordt, met toestemming van u, informatie opgevraagd bij betrokken zorgprofessionals. Tot slot komt een team met deskundigen bij elkaar en sluit u natuurlijk ook aan. In dit overleg gaan we gezamenlijk op zoek naar de best passende ondersteuning voor u en uw kind. Jullie hebben hier zeker inspraak in en mogen zelf besluiten al dan niet in te gaan op de adviezen die hieruit gaan komen.

Zowel de ondersteuning van Gezinscoach Venray als een IVH traject zijn gratis voor u. Jullie mogen zelf contact met ons opnemen, maar dit mag ook via school plaatsvinden. Het kan ook zijn dat de school adviseert aan de gezinscoach of diegene contact met u opneemt. Als wij eenmaal betrokken zijn bij het gezin, vragen we altijd of de school ingelicht mag worden dat de gezinscoach betrokken is. Ditzelfde geldt bij een afsluiting. Vanwege privacy moet u hier toestemming voor geven. Naast ondersteuning aan gezinnen, bieden wij ook groepstrainingen aan kinderen, waaronder sociale vaardigheidstrainingen.

Het verschil tussen Gezinscoach en Jeugdconsulent is dat wij vanuit Synthese en MEE werken en de Jeugdconsulent werkt vanuit de gemeente. Wij bieden ondersteuning, de jeugdconsulent kan doorverwijzingen maken naar maatwerkvoorzieningen. Zijn wij betrokken of is de jeugdconsulent nog een stap te ver, dan kunnen wij dit ook sámen met u doen.

Goed om te weten is dat de gezinscoach momenteel geen wachtlijst heeft en in principe aanmeldingen vanuit de school zelf op kan pakken. Tenzij dit (vanwege redenen) niet wenselijk is, kan een van mijn collega's contact opnemen.