Inloggen Social Schools

Team

Een enthousiast, professioneel en betrokken team spant zich dagelijk in om op het gebied van onderwijs en opvoeding kwaliteit te leveren. Het team bestaat uit 13 teamleden waarvan ieder zijn eigen rol en taak heeft. EigenWijs kent een managementteam, bestaande uit directeur, adjunct-directeur en intern begeleider. 

De directeur - Andrea Hosper 
De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het totale onderwijs op school en onderhoudt de contacten met het bestuur SPOVenray en de medezeggenschapsraad.

De adjunct-directeur - Tom Albers
De adjunct-directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school. Daarnaast begeleidt de adjunct-directeur het onderwijsinhoudelijke proces en de begeleiding en coaching van (aanstaande) leraren. 

De Intern leerlingbegeleider (IB'er) - Maria Barten 
De IB'er is, samen met de (adjunct-)directeur, verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. In deze onderhoudt zij contacten met de groepsleerkrachten en ouders als het gaat om leer- en/of gedragsproblemen bij kinderen. Zij onderhoudt tevens de contacten met ambulante begeleiders en de begeleidingsdienst. Ook is Maria één van onze talentbegeleiders op school en draagt zij zorg voor de uitvoering en ontwikkeling van het beleid voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Andrea Hosper

Directeur

Meer info

Tom Albers

Adjunct-directeur | Leerkracht groep 7-8

Meer info

Maria Barten-Jans

Intern begeleider

Meer info

Bets Janssen

Leerkracht groep 1-2

Meer info

Marian van Rengs

Leerkracht groep 1-2

Meer info

Manon Claessens

Leerkracht groep 3-4

Meer info

Lonneke Peeters

Onderwijsassist groep 1-4

Meer info

Jolanda van der Broeck

Onderwijsassist groep 1 -4

Meer info

Erna Veugen

Leerkracht groep 5-6

Meer info

Jacqueline Aarts

Leerkracht groep 5-6

Meer info

Suzan van Rens

Leerkracht groep 7-8

Meer info

Helmie Janssen

Administratief medewerker

Meer info

Rob Beckers

Conciërge

Meer info