Inloggen Social Schools

Oud papier en schoolfruit

Oud papier
De inzameling van oud papier vindt plaats op elke 2e zaterdagochtend van de maand en duurt ongeveer twee uur. Jaarlijks ontvangt u een formulier waarop u kunt aangeven voor welke werkbeurten u kiest of dat u kiest voor betaling van 30,00 euro voor elk kind in het gezin, dat bij ons op school zit. Vervolgens wordt er op basis van de aanmeldingen een ophaalschema opgesteld van januari tot en met december. Mocht u ingedeeld zijn op een datum die u niet schikt, dan kan er onderling geruild worden. 

Schoolfruit
In het schooljaar 2012/2013 heeft de school deelgenomen aan het programma
Schoolgruiten en na afloop van dit programma is dit initiatief voortgezet. Dit wil zeggen dat er iedere dag voor elk kind vers fruit/groente aanwezig is. Een regionale groenteboer zorgt voor vers fruit/groente tegen een vast bedrag per jaar. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk variatie in het aanbod van fruit/groente. Het bedrag wordt door de ouders/verzorgers zelf bekostigd en is vastgesteld op € 22,50 per kind per schooljaar. Dit bedrag wordt gelijktijdig met de ouderbijdrage geïnd. Voor kinderen die instromen zal het bedrag naar rato worden bepaald.